Meer informatie


Wilt u lid worden van de "Vrienden van Virtuosa" dan kan dat door het overmaken van 10,-- op rekening nummer NL74RABO 01148.86.881 met vermelding "Vrienden van Virtuosa".
U wordt dan schriftelijk op de hoogte gehouden van alle activiteiten van Virtuosa.

Heeft u verder nog vragen?
Stuur dan een email naar:
info@virtuosa.nl